Algemene Voorwaarden

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST– AFFILIATE

De voorgestelde samenwerkingsovereenkomst bepaalt de voorwaarden tussen de vennootschap
Greekferries Club (ECOWOLRD SA) – Kounavon 33, 71304 Heraklion-Kreta (“firma”) en elke partner (“Affiliate”) zoals hij in het online registratieformulier is geregistreerd.

Achtergrond – Doel

(Α) De “firma” beschikt over en beheert websites met betrekking tot scheepvaart, boottochten, mini-cruises en boekingssystemen en ticketing.
(Β)De “firma” heeft een programma (software) die het mogelijk maakt voor de “Affiliate” online reserveringen te maken en ferrytickets te boeken. Dit programma kan worden gebruikt vanaf elke plek mits er toegang tot internet is.
(C) De “affiliate” stemt in en maakt gebruik van de meegeleverde software, gratis, zonder kosten of abonnementen, volgens de regels van de “firma” en maakt reserveringen en ticketing waarvoor in ruil een commissie op de verkoop valt te verdienen
(D) De “affiliate” is zich ervan bewust dat het elektronisch versturen van het aanvraagformulier acceptatie van deze overeenkomst betekent en dat de informatie juist is en de schriftelijke aanvraag wordt beschouwd als bevestiging van wet 105.

Het firma en de affiliate zijn het erover eens dat:

1. Verplichtingen van de Affiliate

1.1 De Affiliate begrijpt en stemt ermee in dat deze overeenkomst met de firma niet exclusief is.
De firma behoudt zich het recht voor samenwerkingsverbanden aan te gaan met één of meer partners in hetzelfde geografische gebied.

1.2 De Affiliate gaat ermee akkoord geen maatregelen te nemen die negatieve invloed kunnen hebben in de relatie van de firma met de aanbieders van ferrytickets(ferries/rederijen). De Affiliate zal eventuele fouten of onvolledigheden in de website onmiddellijk verhelpen.

1.3 De Affiliate zal niet beoordelen en zal informatie (inclusief recensies van klanten) vanuit alle delen van de Website (bijvoorbeeld screen scrape) of web reservering faciliteiten niet publiceren. De Affiliate zal geen statische kopie van de inhoud of een deel van de Website of het reserveringssysteem van de website op hun eigen server maken.

1.4 De Affiliate zal de aanwezige links en reserveringsfaciliteiten, die door de firma via de websites ter beschikking worden gesteld, niet gebruiken voor wederverkoop van deze reserveringen aan derden. De Affiliate gaat ermee akkoord en erkent dat beperkende convenanten, afspraken, verplichtingen en beperkingen zoals beschreven in paragraaf 1 bindend zijn, en moeten worden gerespecteerd door de Affiliate, en ondernemingen binnen de Affiliate Group.

1.5 De Affiliate ( direct of indirect) zal geen Internet- domeinnaam aanvragen, gebruiken of kopen die identiek is of in wezen gelijksoortig met de domeinnaam en merken van de firma of voor verwarring zorgt. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen , vertalingen of spelfouten (dit is de verantwoording van de bedrijven binnen de Affiliate Group ) . Gedurende de looptijd van deze overeenkomst ( en voortgezet in relatie met de bezigheden van de firma) geeft de Affiliate onmiddellijk gevolg aan elk verzoek van de firma op grond van deze paragraaf 1.

1.6 De website van de Affiliate mag niet (direct of indirect) verbonden zijn met de website of websites van aanbieders van reserveringssystemen door Double Serving of soortgelijke methode of met andere beperkingen zoals in de Spamming Regulations vermeld. De Affiliate zal noch direct noch indirect de inhoud beschikbaar stellen of op platforms van derden aanbieden met de bedoeling of het doel te misleiden, bedriegen van editors, content crawlers van zoekmachines (spiders), web detectoren (web-crawlers), of (meta) zoekmachines (inclusief eventuele vergelijkbare instrumenten of tools) van de platforms van derden om de website van de Affiliate een hogere ranking te geven of weer te geven door cloaking of een soortgelijke techniek of methode.

1.7 De Affiliate stemt ermee in en erkent dat de firma het recht heeft zich terug te trekken van zijn verplichtingen in de overeenkomst of de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden van de naleving of de uitvoering van alle in behandeling zijnde aanvragen, indien de affiliate het verzoek van het firma niet onmiddellijk accepteert.

1.8 De Affiliate verbindt zich ertoe dat zijn website geen directe of indirecte links heeft naar websites die:

  • geweld, racisme of extremisme verheerlijken of een lasterlijk karakter hebben
  • Pornografische, erotische, religieuze of politieke inhoud hebben
  • op enigerlei wijze schadelijk kan zijn voor de firma, haar klanten of de reputatie of het imago van de boeking providers schade kunnen toebrengen.

2. Verplichtingen van de “firma”

2.1 De firma stelt de Affiliate Marketing Tools via het Control Panel van de website ter beschikking waarmee de affiliate links kan creëren die hem koppelen aan Qualifying Leads.
De Affiliate kan met toestemming van de firma, visuele veranderingen aanbrengen in de promotionele inhoud.

2.2 De firma stelt de affiliate via het control panel alle technische ondersteuning beschikbaar, die nodig zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen.

2.3 De firma levert alle nodige instrumenten via het configuratiescherm om de informatie te verkrijgen die noodzakelijk zijn voor de financiële controle en de verkoopresultaten van de websites van de Affiliate.

2.4 De firma levert de Affiliate adviezen, verklaringen, statistieken via het configuratiescherm welke de Affiliate zal helpen de websites beter te organiseren en te promoten.

3. Voorwaarden, rapporten en betalingen

3.1 De commissie waarop de affiliate aanspraak maakt, wordt berekend over de netto ticketprijs, dat wil zeggen, nadat de wettelijke belastingen, brandstoftoeslagen, bankkosten, etc. in mindering zijn gebracht.

3.2 De betaling van de commissie geschiedt op maandelijkse basis. De firma zal alle maandelijkse kosten uitbetalen, tussen de 25e-30e dag van de volgende maand. Dit betekent, dat de commissie waar de Affiliate recht heeft op voor de maand februari zal worden betaald tussen de 25e en de 30e dag van maart.

3.3 Het minimum uit te betalen bedrag aan commissie is vastgesteld op € 200. Indien dit minumumbedrag niet wordt bereikt, zal het commissiebedrag aan de verkoop winsten worden toegevoegd voor de volgende maand, totdat een minimum van € 200 is bereikt. Als bijvoorbeeld het commissiebedrag van januari € 150 is, zal het worden uitbetaald met de commissie van februari nadat het minimum van € 200 is bereikt.

3.4 De firma zal de betaling conform de door de Affiliate in het configuratiescherm aangewezen manier. De firma is niet verantwoordelijk voor eventuele bankkosten die zijn opgelegd door de financiële instelling van de Affiliate.

3.5 De betaling van de commissie per bank transactie en de volgende punten, de kosten voor het gebruik van de bank transactie voor de firma zijn.

3.6 De Affiliate is verantwoordelijk voor de belastingen die voortvloeien uit zijn winst. De firma verstrekt geen vergoeding voor te betalen belasting van de affiliate. Mochter eventuele voorheffingen van de affiliate noodzakelijk zijn, zal de firma:

  • dergelijke belasting inhouden
  • de belastingen volgens de geldende wetgeving aan de relevante instellingen betalen.

3.7 Ten aanzien van ferry tickets, is de basis provisie van de Affiliate vastgesteld op 4% van het netto-tarief verminderd met de kosten.
Dit percentage stijgt, afhankelijk van het bedrag van de verkoop in overeenstemming met de tabel van “Commissietabel van Greekferries Club” en kan oplopen tot 10%. Voor korte dag cruises verschilt de commissie. Het is afhankelijk van het beleid van de rederij, de seizoensgebondenheid en varieert van 15% tot 30%. – Details zijn te vinden in “uw account”.

LoadingPlease Wait