Ασφάλεια ιστοσελίδας & Προστασία προσωπικών δεδομένων

Προστασία Δεδομένων Καρτών κατά το πρότυπο PCI DSS


Το διεθνές πρότυπο PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) αφορά την διασφάλιση δεδομένων ηλεκτρονικών συναλλαγών που διεκπεραιώνονται μέσω καρτών (πιστωτικών και χρεωστικών) καθώς και τα στοιχεία των κατόχων.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί το αναγνωρισμένο πρότυπο και υποχρέωση συμμόρφωσης από όλους τους εμπλεκόμενους με τη διαχείριση δεδομένων καρτών όπως έμποροι, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανισμοί, εταιρείες κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PCI DSS, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.mcafeesecure.com/us/products/pci-features.jsp.

LoadingPlease Wait