Όροι & Προϋποθέσεις

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – AFFILIATE
Το προτεινόμενο συμφωνητικό συνεργασίας, καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις
μεταξύ της εταιρείας ECOWOLRD SA (Greekferries Club) – Κουνάβων 33, 71304 Ηράκλειο Κρήτης
(“Εταιρεία”) και του εκάστοτε συνεργάτη, (“Affiliate”) όπως αυτός, κατεχωρήθη, στην On Line φόρμα εγγραφής.

Ιστορικό – Σκοπός

(Α) Η “Εταιρεία” έχει ως δραστηριότητα την παροχή τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
Διαθέτει και διαχειρίζεται ιστοσελίδες σχετικές με την ναυτιλία, τα ταξίδια,
τις κρουαζιέρες, τις μεταφορές, τις διακοπές σε τουριστικά καταλύματα – ξενοδοχεία
και διαμερίσματα – τις οργανωμένες εκδρομές χερσαίες και θαλάσσιες, διοργανώνει
πακέτα ειδικών μορφών τουρισμού κτλ.

(Β) Η “Εταιρεία” έχει εντάξει όλες της τις υπηρεσίες, σε ένα λογισμικό πρόγραμμα
στο οποίο συνδέει ΔΩΡΕΑΝ τους συνεργάτες της, “Affiliates”, και τους επιτρέπει
να κάνουν ON LINE κρατήσεις, πωλήσεις σε όλα τα προϊόντα, υπηρεσίες που
το πρόγραμμα εμπεριέχει. Οι συνεργάτες έχουν την δυνατότητα της πρόσβασης
και του χειρισμού του προγράμματος από οπουδήποτε, αρκεί να έχουν πρόσβαση
στο διαδίκτυο.

(Γ) Ο “Affiliate” συμφωνεί να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα της εταιρείας που του παρέχεται,
ΔΩΡΕΑΝ και να ακολουθεί τους κανόνες που η “Εταιρεία” θέτει.
Σε αντάλλαγμα, θα κερδίζει προμήθεια επί των πωλήσεων του.

(Δ) Ο “Affiliate” γνωρίζει ότι η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνεργασίας, συνιστά αποδοχή
της παρούσας συμφωνίας και ότι τα στοιχεία του είναι σωστά και ότι
η γραπτή αίτηση θεωρείτε ως υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105.

Η εταιρεία και ο Affiliate συμφωνούν ότι:

1. Υποχρεώσεις του Affiliate

1.1 Ο Affiliate κατανοεί και συμφωνεί ότι αυτή η Συμφωνία με την Εταιρεία δεν είναι αποκλειστική.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συνάψει συνεργασίες με έναν ή
περισσότερους Affiliates στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

1.2 Ο Affiliate συμφωνεί να μην προβεί ή παραλείψει να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που
μπορεί να επηρεάσει τη σχέση της Εταιρείας με τους Παρόχους Συνεργάτες της.

1.3 Ο Affiliate συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι εάν εκκρεμεί οποιαδήποτε συμμόρφωση
ή υλοποίηση εύλογων αιτημάτων από την Εταιρεία ή σε περίπτωση κατά την οποία ο
Affiliate δεν αποδεχτεί αμέσως τα αιτήματα της Εταιρίας, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα
να αναβάλει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας ή αμέσως
να λήξει την παρούσα συνεργασία.

1.4 O Affiliate αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι η ιστοσελίδα του δεν
περιλαμβάνει ή δεν έχει άμεση ή έμμεση σύνδεση με τα sites τα οποία:

  • έχουν περιεχόμενο βίας, ρατσισμού, εξτρεμιστικό ή δυσφημιστικό χαρακτήρα
  • προσφέρουν περιεχόμενο από ένα πορνογραφικό, ερωτικό, θρησκευτικό ή πολιτικό
    χαρακτήρα ή
  • μπορεί να είναι επιζήμιο με οποιοδήποτε τρόπο, στην Εταιρεία ή στην πελατεία, στην εικόνα
    ή στην φήμη του Παροχέα Κράτησης.

2. Υποχρεώσεις της “Εταιρείας”

2.1 Το πρόγραμμα που η Εταιρεία παρέχει στον Affiliate,συμπεριλαμβάνει και Εργαλεία
Προώθησης των υπηρεσιών και έλεγχο των πωλήσεων. Διαθέτει ένα πίνακα Ελέγχου
μέσω του οποίου παρέχει στον Affiliate την αναγκαία τεχνική και λογιστική υποστήριξη
που χρειάζεται για να επιτύχει τους στόχους του και να ελέγχει τις πωλήσεις του.

2.2 Στον Πίνακα Ελέγχου ο Affiliate έχει πρόσβαση όλο το 24ωρο με τους προσωπικούς του
μοναδικούς κωδικούς.

2.3 Η Εταιρεία μέσω του Πίνακα Ελέγχου, παρέχει στον Affiliate, συμβουλές, στατιστικά
στοιχεία, ανακοινώσεις και πρόσβαση σε εξατομικευμένη βοήθεια.

3. Όροι, Αναφορές και Πληρωμές

3.1 Ο Affiliate για κάθε πώληση που ολοκληρώνει δικαιούται μια αμοιβή. Η αμοιβή
αυτή ονομάζετε προμήθεια επί της πώλησης και είναι ποσοστιαία. Υπολογίζεται πάντα επί της
καθαρής αξίας της υπηρεσίας. Αφαιρούνται δηλαδή τυχόν κρατικοί φόροι,
επίναυλοι καυσίμων, προμήθειες τραπεζών κτλ.

3.2 Η Καταβολή των προμηθειών γίνεται σε μηνιαία βάση. Η Εταιρία θα καταβάλει
όλες τις Πληρωτέες Προμήθειες ενός μηνός, μεταξύ την 25η – 30η ημέρα του επόμενου
μήνα. Δηλαδή για τις προμήθειες που ο Affiliate δικαιούται για τον μήνα Φεβρουάριο,
θα πληρωθεί μεταξύ 25ης και 30ης μέρα του Μαρτίου.

3.3 Ελάχιστο καταβαλλόμενο ποσό προμήθειας, ορίζεται η συμπλήρωση του ποσού των €200.
Σε αντίθετη περίπτωση η προμήθεια προστίθεται στα κέρδη των πωλήσεων
του επόμενου μήνα έως ότου καλυφθεί το ελάχιστο των €200 για την πληρωμή.Αν για
παράδειγμα η προμήθεια του Ιανουαρίου είναι €150, θα πληρωθεί αφού προστεθεί
σε αυτή και η προμήθεια του Φεβρουαρίου και συμπληρωθεί το ελάχιστο ποσό των 200 ευρώ.

3.4 Η Εταιρεία θα πραγματοποιήσει την πληρωμή με τραπεζική κατάθεση
στον λογαριασμό τραπέζης που ο Affiliate έχει ορίσει στον Πίνακα Ελέγχου. Η Εταιρεία
δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν τραπεζικά τέλη που επιβάλλονται από την του Affiliate.

3.5 Ο Affiliate είναι υπεύθυνος για τους φόρους που του αναλογούν όσο αφορά τα κέρδη του.
Πρόσθετη αποζημίωση για φόρους του Affiliate η Εταιρεία δεν καταβάλει.

Εάν απαιτείται παρακράτηση οποιουδήποτε φόρου προς τον Affiliate, η Εταιρεία θα:

  • παρακρατήσει το φόρο από την εν λόγω πληρωμή και
  • θα καταβάλει το εν λόγω ποσό στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

3.6 Η Εταιρεία δίνει στους συνεργάτες της τις μεγαλύτερες προμήθειες της αγοράς.
Λόγω της ιδιαιτερότητας και της διαφορετικότητας των υπηρεσιών που προσφέρει
και η προμήθεια από υπηρεσία σε υπηρεσία διαφέρει.
Άλλο το κέρδος σε πχ εισιτήριο πλοίου εσωτερικών γραμμών, άλλο σε γραμμές του
εξωτερικού και άλλο στις κρουαζιέρες. Αναλυτικά στοιχεία θα βρείτε στον Πίνακα
Ελέγχου στον “Λογαριασμό σας”. Ενδεικτικά οι προμήθειες κειμένοντε από 4%-30%.
Για ορισμένες υπηρεσίες η εταιρεία εκτός της βασικής προμήθειας, προσφέρει και
υπερπρομήθεια. Το ποσοστό της υπερπρομήθειας αυτό ανάλογα με το ύψος των
πωλήσεων μπορεί να φθάσει έως και 10%

LoadingPlease Wait