Şartlar & Koşullar

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI – AFFILIATE
İşbu işbirliği anlaşması, Greekferries Club (ECOWOLRD SA) – Kounavon 33, 71304 Heraklion Crete
(“Şirket”) şirketi ile Online formda kaydedilen temsilci (“Affiliate”) arasında şartları ve koşulları belirler.

Tarihsel – Amacımız

(Α) ”Şirket”gemicilik, gemi seyahati, küçük kruvaziyer ve yer kapatma ve bilet düzenleme sistemleri
ile ilgili web siteleri mevcuttur ve bu siteleri yönetir.

(Β) ”Şirket” “Affiliate” e online rezervasyon yapan ve bilet kapama yetkisini veren programı (yazılım)
mevcuttur. Bu program internet erişiminin sağlandığı heryerden çalıştırılabilir.

(C) “Affiliate” şirketin kendisine ÜCRETSİZ,abone ücreti olmadan, sunduğu yazılımı kabul eder ve kullanır.
“Şirket” tarafından bilet kapama ve rezervasyon işlemleri için uygulanan kuralları uygular ve karşılığında
da satışlardan komisyon payı elde eder.

(D) “Affiliate” elektronik olarak yapılan işbirliği başvuru formunun aynı zamanda mevcut şartları da kabul
etmesi demek olduğunu bilir ve vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu teyit eder ve yazılı başvurunun
105 sayılı kanun uyarınca beyanname olarak kabul edilir.

Şirket ve Affiliate şu şartları kabul ederler:

1. Affiliate’e ait yükümlülükler

1.1 Affiliate işbu Anlaşmanın sadece kendisiyle şirket arasında yapılan bi anlaşma olmadığını bilir
ve kabul eder.Şirket aynı coğrafi bölgede bir veya daha fazla iştirakler ile ortaklıklara girme hakkını
saklı tutar.

1.2 Affiliate, Şirket ile Rezervasyon sağlayıcı şirketler(Gemi-Gemi şirketleri) arasındaki ilişkileri
zedeliyebilecek herhangi bi eylemden kaçınmayı kabul eder. Affiliate, kendi web sitesinde ortaya çıkan
hata ve eksiklikleri hemen düzeltemesi gerekir.

1.3 Affiliate web sitesinin herhangi bi yerinden (ör. screen scrape) veya Rezervasyon tesis edilen
sitelerden herhangi bir bilgiyi (müşteri yorumları dahil) değerlendirmeye tabi tutamaz ve bu bilgileri
dışarıya ihraç edemez. Affiliate kendi serveri için herhangi bir içeriğin veya herhangi bir bölümünün
veya Rezervasyon tesis eden sitenin statik kopyasını çıkaramaz.

1.4 Affiliate aşağıdaki tip içerik içeren sitelerle doğrudan veya dolaylı hiçbir bağlantısının
olmadığını taahhüt eder:

  • Şiddet, ırkçılık,aşırılık veya iftira içerikli nesne bulunduran
  • Pronografik,erotik,dini veya politik içerikli nesne bulunduran veya
  • Şirkete,müşteriye veya rezervasyon sağlayıcı şirketin itibarına öyle
    veya bu şekilde zarar verebilecek içerik barındıran.

2. Şirket” e ait yükümlülükler

2.1 Şirket kontrol paneli vasıtasıyla, Affiliate’e, Bağlantı ve Qualifying Leads
kurmasını sağlayabilecek promosyon araçları sunar. Affiliate Şirketin rızası dahilinde
promosyon içeriğinde görsel değişiklikler yapabilir.

2.2 Şirket kontrol paneli vasıtasıyla, Affiliate’e, hedef ve amaçlarını daha rahat
yerine getirmesi için gerekli tüm teknik desteği sağlar.

2.3 Şirket kontorl paneli vasıtasıyla, Affiliate’e, mali kontrol ve web satış performansını
denetleyebilmesi için gerekli olan tüm araçları sağlar.

3. Şartlar, Raporlar ve Ödemeler

3.1 Affiliate olarak, payınıza düşen miktar, net bilet fiyatı üzerinden hesaplanır.
Yani devlet kesintileri ve vergiler, yakıt ek ücretleri, banka kesintileri vs. bilet
fiyatına dahil edilmez. Bunlar gibi ek ücretler son fiyattan çıkarılır ve komisyon
hesabı bu yeni fiyat üzerinden hesaplanır.

3.2 Komisyon ödemeleri aylık bazda değerlendirilip ödenir. Şirket, bir aylık tüm
ödemelerini, takip eden ayın 25. ile 30. günü arasında yapar. Örneğin Affiliate’in
Şubat ayı içerisinde üzerine düşen komisyonu, Mart ayının 25. ile 30. günü arasında
ödenecektir.

3.3 Asgari ödeme miktarı 200€ olarak belirlenmiştir. Aksi halde komisyon payı 200€
tamamlanana kadar bi sonraki ayın komisyon payına eklenir. Örneğin Ocak ayı komisyon
miktarı 150€ ise, bu komisyon miktarı Şubat ayı komisyon miktarına eklenir.
Asgari komisyon olan 200€ tamamlanması halinde komisyon miktarı ödenir.

3.4 Şirket ödemelerini Affiliate’in kontrol panelinde belirttiği şekliyle gerçekleştirir.
Şirket Affiliate’in finansal kurumunun dayattığı herhangi bir banka ücretinden sorumlu
değildir.

3.5 Ο Affiliate kazançlarına düşen vergilerden kendisi sorumludur. Şirket Affiliate’e ek
tazminat ücreti vermeyecektir.

Affiliate’e herhangi bi stopaj vergisi uygulanması durumunda şirket:

  • ödeme üzerinden vergi kesintisi uygular ve
  • yürürlükteki yasalar uyarınca yetkili makamlara bu meblağı öder

3.6 Ferry ticketslere ilişkin olarak, Affiliate’in temel komisyon katsayısı olarak %4
oranı kabul edilir. Bu hesaplama net bilet fiyatı üzerinden yapılır. Hesaplamaya diğer
giderler dahil edilmez. Bu katsayı, satışların artmasıyla birlikte “Greekferries Club Sa
arz fazlalığı” tablosunda belirtildiği şekliyle artar ve %10 a kadar varabilir.
Kısa günübirlik kruvaziyer turlarında komisyon katsayısı farklıdır. Bu katsayı gemi
şirketinin uyguladığı politika, turizm dönemi ile doğrudan bağlantılı olup %15 ile %30
arasında değişir. Ayrıntılı bilgiye “hesabınızdan” ulaşabilirsiniz.

LoadingPlease Wait